Zakład Budowy Maszyn Nad Nidą Andrzej Podlach
  Skrzypiów 52 28-400 Pińczów
zbmnida@onet.pl    +48 41 357 5597
MENU
Nasza siedziba

Nasza siedziba

Zakład Budowy Maszyn Nad Nidą
Andrzej Podlach
Skrzypiów 52
28-400 Pińczów

tel: +48 41 357 5597
tel/ fax: +48 41 357 5331
Andrzej Podlach: +48 602 620 648

Kierownik Jerzy Skalski: 600 350 983

Z-ca kierownika ds technicznych Tomasz Musiał : 726 191 099
email: zbmnida@onet.pl

Zakład Budowy Maszyn Nad Nidą
Andrzej Podlach
Skrzypiów 52
28-400 Pińczów

tel: +48 41 357 5597
tel/ fax: +48 41 357 5331
Andrzej Podlach: +48 602 620 648

Kierownik Jerzy Skalski: 600 350 983

Z-ca kierownika ds technicznych Tomasz Musiał : 726 191 099
email: zbmnida@onet.pl


 
 

Jeżeli masz pytania?

Jeżeli masz pytania?